• Mai : 25 : 2020 - Stranica za učenike
  • Dez : 2 : 2018 - Nastava maternjeg jezika

12.11.2016 u Beču će nastavnici maternjeg jezika u Tirolu, Jovica Letić i Mara Letić-Geljić, na Interpedagogici, u protorima bečkog velesajma predstaviti nove udžbenike namijenjene učenicima koji pohađaju nastavu maternjeg jezika u Austriji a udžbenike će izdati bečka izdavačka kuća Lemberger Verlag. Nadamo se da će udžbenici već naredne školske godine, ili školske 2018/2019 biti dostupni učenicima u nastavi.

Nastavnici maternjeg jezika u Tirolu, Jovica Letić i Mara Letić Geljić, autori su udžbenika “Magija maternjeg jezika 1 – Die Magie der Muttersprache 1″ , namijenjenom učenicima nižih razreda (Volksschule)  i  “Magija maternjeg jezika 2 – Die Magie der Muttersprache 2″ ,  udžbenika namijenjenog  učenicima viših razreda (HS, NMS, PTS). Pošto se nastava maternjeg  jezika BKS po upustvu Saveznog ministarstva odvija tako da  joj prisustvuju svi učenici sa prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, ali je , isto tako, veoma važno da učenici uče onaj jezik koji su roditelji upisali kao maternji. Stoga smo , kao autori, odlučili da za svaki jezik izdamo poseban udžbenik, tako da će učenici obrađivati istu nastavnu jedinicu, ali na svom maternjem jeziku. Udžbenici su drugačiji od drugih i po tome što se bave problematikom jezika kojeg učenici imaju pod uticajem njemačkog jezika, odnosno njihove pravopisne i gramatičke greške su drugačije od onih koje učenici prave u matičnim zemljama. Udžbenici se mogu naručiti preko izdavača  Bildungsverlag Lemberger – Kundenberatung bei VERITAS-Verlags- und Handelsges.m.b.H.&Co.OHG ili posredstvom nastavnika maternjeg jezika. U nadi da će udžbenici poslužiti svojoj nastavnoj svrsi i kao takvi pomoći učenicima u savladavanju maternjeg jezika mi ćemo i dalje nastaviti sa izdavačkim radom a sve roditelje i učenike ćemo već u toku ove godine pozvati na promociju knjiga a čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

ISBN 978-3-85221-548-8
SBN 160.151
Bestellnummer: G-215-488
Verlag: BVL
€ 14.90

NARUDŽBA PREKO IZDAVAČA

ISBN 978-3-85221-549-5
SBN 160.153
Bestellnummer: G-215-495
Verlag: BVL
€ 14.90

NARUDŽBA PREKO IZDAVAČA

ISBN 978-3-85221-550-1
SBN 160.154
Bestellnummer: G-215-501
Verlag: BVL
€ 14.90

NARUDŽBA PREKO IZDAVAČA

ISBN 978-3-85221-551-8
SBN 160.155
Bestellnummer: G-215-518
Verlag: BVL
€ 14.90

NARUDŽBA PREKO IZDAVAČA

ISBN 978-3-85221-553-2
Bestellnummer: G-215-532
Verlag: BVL
€ 19.90

NARUDŽBA PREKO IZDAVAČA

ISBN 978-3-85221-554-9
Bestellnummer: G-215-549
Verlag: BVL
€ 19.90

NARUDŽBA PREKO IZDAVAČA

ISBN 978-3-85221-552-5
Bestellnummer: G-215-525
Verlag: BVL
€ 19.90

NARUDŽBA PREKO IZDAVAČA

 

Trenutni video

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponzori

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.