• Mai : 25 : 2020 - Stranica za učenike
  • Dez : 2 : 2018 - Nastava maternjeg jezika

DUNAV

Dunav (nem. Donau,) je najduža reka u Evropskoj uniji i druga najduža reka u Evropi nakon Volge. Nastaje u Švarcvaldu spajanjem manjih reka Berge i Brigah kod grada Donaušingena. Dunav je dugačak oko 2850 km, protiče kroz nekoliko centralnoevropskih glavnih gradova, pre nego što se ulije u Crno more kroz deltu Dunava u Rumuniji i Ukrajini.Dunav je u istoriji bio jedna od najstalnijih granica Rimskog carstva. Reka protiče kroz ili čini granicu 10 država: Nemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumuniju, Bugarsku, Moldaviju i Ukrajinu. Na početku, Srbija deli Dunav s Hrvatskom, da bi kod Bačke Palanke reka u potpunosti skrenula u Srbiju (Vojvodinu). Dunav kroz Srbiju teče jugoistočno od hrvatske do rumunske granice. Prvi važniji grad kroz kojeg reka prolazi u Vojvodini je Apatin. Nizvodno od ovog grada, reka prolazi kroz Novi Sad. Nakon putovanja od 70 kilometara, Dunav dolazi do Beograda, koji je treći po veličini grad na reci s 1,6 miliona stanovnika. Ovaj grad koji je naseljen već 7 000 godina je jedno od najstarijih stalno naseljenih mesta na obalama Dunava. Grad je sagrađen na ušću Save u Dunav, kojim dominira tvrđava Kalemegdan. Svojim daljnim tijekom kroz Srbiju, reeka prolazi kroz industrijske gradove i uliva se u Crno more.

 DRINA

Reka Drina (346 km) pripada Crnomorskom slivu, a nastaje spajanjem reka Tare i Pive kod Šćepan Polja (nadmorska visina 470 m). Slivno područje obuhvata jugozapadni i zapadni deo Srbije, severni deo Crne Gore i istočni deo Bosne i Hercegovine. Pravac njenog toka je od juga ka severu i ima dosta pritoka. Veće pritoke sa leve strane su: Sutjeska, Bistrica, Prača, Drinjača i Janja, a sa desne: Ćehotina, Lim, Rzav, Ljuboviđa i Jadar. Drina je najveća pritoka reke Save u koju se uliva blizu Sremske Rače (81 m). U stara vremena imala je ime Drinos, a narodno ime, po boji vode je Zelenika. Najlepši i najduži (24 km) kanjon je od Žepe do Klotijevca. Širina reke je od 15 m na mestu zvanom Tijesno do 200 m kod Perućca i Zvornika. Veći gradovi kroz koje protiče Drina su Foča (400 m), Goražde (345 m), Višegrad (300 m), Bajina Bašta (260 m) i Zvornik (140 m). Divlja snaga Drine je ukroćena branama i jezerima (Višegradsko, Perućac, Zvorničko) čime je narušena ali ne i uništena lepota drinskih kanjona.

IBAR

Ibar je reka u južnom delu Srbije i istočnom delu Crne Gore, ukupne dužine 276 km. Površina sliva iznosi 8.059 km². Pripada Crnomorskom slivu. Prosečan protok na ušću iznosi 60 m³/s što pokazuje da reka nije plovna.Izvire jakim vrelom ispod planine Hajla u istočnoj Crnoj Gori, 10 km uzvodno od Rožaja. Teče istočno do Kosovske Mitrovice na Kosovu. Na 24 km uzvodno od Kosovske Mitrovice na Ibru je izgrađena brana visine 110 m, koja je napravila veštačko jezero Gazivode. U Kosovskoj Mitrovici se u Ibar uliva reka Sitnica, i odatle se Ibar okreće na sever. Odatle Ibar ide uglavnom uskim klisurama sa izuzetkom nešto širih kotlina u okolini Zvečana, Leposavića, Raške i Baljevca. Tu je Ibar iskopao prirodni put između Kosovske nizije i ostatka Srbije. Tu prolazi železnička pruga kao i magistrala koja je po ovoj reci i dobila ime. Ibar se kod Kraljeva uliva u Zapadnu Moravu i njena je najveća pritoka. Važnije pritoke Ibra su: Raška i Studenica sa leve, a Sitnica i Jošanica sa desne strane. Veća naselja kroz koja Ibar protiče su: Rožaje, Ribariće, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić, Raška, Baljevac, Ušće, Bogutovac, Mataruška Banja i Kraljevo

JUŽNA MORAVA

Južna Morava je reka u Srbiji koja predstavlja kraću od dve reke koje čine Veliku Moravu. Južna Morava je dugačka 295 km i teče uglavnom smerom jug-sever, od makedonske granice do centralne Srbije, gde se sreće sa Zapadnom Moravom kod Stalaća i stvara Veliku Moravu. Južna Morava nastaje na Skopskoj Crnoj Gori, u današnjoj republici Makedoniji, severno od njene prestonice Skoplje. Tokovi Ključevske i Slatinske reke stvaraju reku Golema, koja je, kada pređe makedonsko-srpsku granicu, iznad sela Binač, na Kosovu, poznata kao Binačka Morava. Nakon 49 km Binačka Morava se sastaje sa Preševskom Moravicom kod Bujanovca i preostalih 246 km teče kao Južna Morava.

 KOLUBARA

Kolubara je reka u zapadnoj Srbiji, desna pritoka Save, duga oko 123 km. Nastaje od Obnice i Jablanice u Valjevu. Sa leve strane pritoke su:Rabas, Kladnica i Tamnava, sa desne: Gradac, Banja, Lepenica, Ribnica, Toplica, Ljig, Peštan, Turija i Beljanica. Uliva se u Savu kod Obrenovca. Slivu Kolubare iznosi oko 3.600 kvadratnih kilometara i u njemu se nalaze bogata nalazišta lignita. Dolinom Kolubare prolaze železnička pruga i auto put.

LIM

Lim (alb. Lumi i Vermoshit) je međunarodna reka koja u dužini od 220 km protiče kroz Crnu Goru, Srbiju i Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu i uliva se u Drinu. Izvire iz Plavskog jezera u Crnoj Gori, i uliva se u Drinu između Goražda i Višegrada. Na njoj su podignute dve hidroelektrane Potpeć (54 MW) i Bistrica (104 MW) između kojih se nalazi veštačko akumulaciono jezero zvano Potpećko. Sama reka formira kompozitnu dolinu u kojoj se naizmenično smenjuju klisure i kotline, a oblast oko nje se naziva Polimlje. Ono je poznato po svojim kulturno-istorijskim spomenicima koji datiraju iz vremena Stefana Nemanje ((1166)1168—1196), njegove braće i njihovih potomaka. Najpoznatiji među njima su manastiri Mileševa, Đurđevi Stupovi, Davidovica, Kumanica i Sveti Nikola, a nad kanjonom reke se uzdiže i jedan Jerinin Grad. Danas je reka poznata kao jedna od najatraktivnijih reka za splavarenje.

MLAVA

Mlava je reka u Srbiji. Dugačka je 158 km i leva je pritoka Dunava.Mlava nastaje kao Tisnica u Kučajskim planinama u istočnoj Srbiji, pod vrhom Veliki Krš. Reka teče na sever i protiče pored istočnih padina planine Beljanica, kroz skoro nenaseljeno područje. Nakon što stigne do Homolja, u Tisnicu se na visini od 320 metara uliva jako Žagubičko vrelo i od te tačke reka je nadalje poznata kao Mlava. Mereći od Žagubičkog vrela, reka je dugačka 122 km.Mlava na početku teče ka severoistoku, ali se brzo okreće ka severu. Protiče pored Žagubice, centra regije, i sela Izvarica (gde sa desne strane prima Jošaničku reku), Ribare, Sige i Ladne Vode. U ovom delu, Mlava je probila dugu Gornjačko-ribarsku klisuru, koja potiče od Ribara, zatim se širi u Krepoljinsko proširenje (gde se nalazi selo Krepoljin) i opet se sužava. Izbivši na kraju klisure kod sela Ždrelom blizu manastira Gornjak, Mlava napušta Homoljski region. Sliv Mlave zauzima površinu od 1.830 km³ i pripada slivu Crnog mora. Prosečan protok u godini na ušću Mlave je 14 m³/s. Veliki potencijal Mlave za proizvodnju električne energije u Gornjačko-ribarskoj klisuri je neiskorišćen. Brana bi takođe pomogla da se spreče poplave niže od veštačkog jezera koje bi bilo stvoreno.

 NIŠAVA


Nišava  je reka koja protiče kroz Bugarsku i Srbiju. Sa dužinom od 218km najduža je pritoka Južne Morave.Nišava izvire ispod vrha Kom na Staroj Planini. Izvorište je u blizini granice sa Srbijom, tako da tok Nišave u Bugarskoj iznosi svega 67 km, bez većih pritoka.Tok joj je najpre prema jugu, a onda naglo skreće na zapad u Godečkoj kotlini. Po izlazu iz kotline, dolazi do sela Kalotina (Калотина), koje je granični punkt između Bugarske i Srbije (Kalotina-Gradina), i nastavlja dalje zapadno kroz Srbiju.Tekući 151 km uglavnom prema zapadu, Nišava prolazi kroz Dimitrovgrad, Pirot, Belu Palanku, Nišku Banju i kroz Niš. Oko 10 km posle Niša uliva se u Južnu Moravu.Najpoznatija geološka formacija koju stvara Nišava je Sićevačka klisura, između Bele Palanke i Niške Banje. Klisura je dobila ime po selu Sićevu.Nišava ima veliku snagu u Sićevačkoj klisuri, koja je iskorišćena na dve tačke (‘Sićevo’ i ‘Ostrovica’) za navodnjavanje, ribolov i produkciju struje.

SAVA

Reka Sava je 945 km duga reka koja nastaje spajanjem reka Sava dolinka (izvire na Kranjskoj gori) i Sava bohinjka (izvire južno od Triglava) kod Radovljice u Sloveniji. U Dunav se uliva kod Beograda. Za rečne brodove, Sava je plovna od Siska do Beograda. Protiče kroz četiri zemlje: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Najveće pritoke u Srbiji su Drina i Kolubara. Značajni gradovi na toku Save kroz Srbiju su Sremska Mitrovica, Šabac i Beograd. Površina sliva Save je 97.713 km2, po dužini je treća, a po protoku najveća pritoka Dunava.  Sava je od velikog značaja za dunavski sliv i zbog svoje izuzetne biološke i geološke raznolikosti. U slivu Save proglašena su četiri ramsarska područja: Cerkniško jezero (Slovenija), Lonjsko polje (Hrvatska), Bardača (BiH) i Obedska bara (Srbija). Takođe uključuje i brojna značajna područja za ptice i biljke i zaštićena područja nacionalnog značaja.

TISA

Reka Tisa predstavlja najdužu pritoku Dunava, sa ukupnom dužinom od oko 966 km. Nastaje u Ukrajini, u zapadnim Karpatima, spajanjem Crne Tise i Bele Tise. Protiče kroz Ukrajinu, Slovačku, Rumuniju, Mađarsku i Srbiju. Uliva se u Dunav kod Starog Slankamena. Pri povoljnom vodostaju, plovidba Tisom je moguća u dužini od oko 690 km, od ušća u Dunav do Vašarošnameja u Mađarskoj. U Srbiji, tok Tise iznosi 168 km, od ušća u Dunav do srpsko-mađarske granice, što obuhvata oko 17% njenog ukupnog toka. Najveća pritoka Tise je Mureš, a zatim slede Begej, Bodrog, Zlatica, Kereš, Samoš i Šajo. Bački kanal povezuje Tisu sa Dunavom, a Begejski kanal sa Tamišem. Značajniji gradovi na Tisi su Tokaj, Solnok, Čongrad, Segedin, Senta i Bečej. Tisa predstavlja prirodnu granicu između Bačke, na desnoj, i Banata na levoj obali, a pošto dodiruje i Srem na ušću kod Starog Slankamena, predstavlja pravu vojvođansku reku. Zbog njene širine i nemirnog toka, u prošlosti se često pričalo o Tisi sa strahopoštovanjem i divljenjem. Pominje se u mnogobrojnim pričama i pesmama, a prema legendi krije i misteriju groba velikog hunskog vođe, Atile „Biča Božjeg“.

TAMIŠ

Tamiš je reka koja izvire u severnim delovima rumunskih Karpata u delu koji se zove Cernei Planine (Cernei Mountains). Prolazi kroz ceo Banat a ušće mu je kod Pančeva gde se uliva u Dunav. Ukupna dužina, od izvora pa do ušća, reke Tamiš iznosi 359 km. Drenažni deo Tamiša obuhvata površinu od 13.085 km², od toga u Rumuniji 8.085 -{km²}-, a u Vojvodini (Srbija) 5.000 -{km²}-. Pošto se uliva u Dunav, Tamiš pripada crnomorskom slivu (Drenažnom bazenu). Ulaskom u Banat, Tamiš postaje spora, ravničarska reka koja je tek u zadnjih 60 km plovna. Najvažnija luka na Tamišu se nalazi u Pančevu, dok uzvodno postoje mnogi ribnjaci, a najveći su u Banatskom Despotovcu, Uzdinu, Sakulama i Slatini.

TIMOK

Timok (lat: Timacus) je reka u Istočnoj Srbiji. Zapravo Timok je skup reka sa istim imenom i pridevom ispred (Crni Timok, Beli Timok, Svrljiški Timok, Trgoviški Timok). Od izvora Timoka (Svljiškog Timoka) do ušća (Velikog Timoka) u Dunav ima 203 km. Reka teče kroz Srbiju, a poslednjih 15 km predstavlja granicu Srbije i Bugarske. Ušće se nalazi na nadmorskoj visini od 28 m, što predstavlja i najnižu tačku u Srbiji.

VELIKA MORAVA

Reka Morava ili Velika Morava nastaje spajanjem Zapadne Morave i Južne Morave kod Stalaća. Uliva se u Dunav na prostoru između Smedereva i Kostolca. Morava je zajedno sa Zapadnom Moravom, najveća srpska reka. Dužina Velike Morave je 185 km, sa Zapadnom Moravom je 493 km. Nekada je ova reka bila višestruko duža, ali je zbog regulacije rečnog korita i melioracionih radova danas učinjena kraćom. Najudaljeniji izvor vode za moravski sliv je reka Ibar, desne i najveća pritoka Zapadne Morave. Zajedno kao sistem Ibar – Zapadna Morava – Velika Morava predstavljaju rečni sistem dužine 550 km, najduži na Balkanu. Površina sliva Velike Morave je 6126 km², a celog moravskog sistema 37.444 km², što je 42,38% od površine Srbije. Velika Morava protiče najplodnijim i najgušće naseljenim područjem centralne Srbije, zvanim Pomoravlje, nastalim na mestu zaliva nekadašnjeg Panonskog mora koje se isušilo pre oko 200.000 godina. Negde na polovini dužine doline nalazi se Bagrdanska klisura. Pritoke Velike Morave su: Jovanovačka reka, Crnica, Ravanica, Resava i Resavica, Kalenićka reka, Lugomir, Belica, Osaonica, Lepenica, Rača i Jasenica. Pre ulivanja u Dunav, Velika Morava se račva, čineći 47 km dug rukavac pod nazivom Jezava, koji se uliva u Dunav odvojeno pošto se prethodno spoji sa rekom Raljom. Velika Morava je primer reke koja meandrira i uobičajena je pojava da Morava posle poplave promeni tok ostavljajući na mestu prethodnog korita jezera. Danas je Velika Morava je plovna svega 3 km od ušća, a u istoriji je bila plovna sve do Ćuprije. U srpskoj istoriji, njena dolina je postala kolevka savremene srpske države na početku 19. veka , tzv. Moravska Srbija. Mnoge su pesme ispevane koje slave Moravu i njenu plodnost, ali njenu zlu ćud i vodoplavnost.

JEZERA U SRBIJI


 BORSKO JEZERO

Borsko jezero se nalazi 17 km od Bora, u podnožju planine Crni Vrh, na nadmorskoj visini od 438m. Jezero ima površinu od 30 ha, najveća dubina iznosi 48 m, a temperatura vode u letnjim mesecima dostiže 25 °C, što je idealna temperatura za kupanje. Jezero je okruženo listopadnim i četinarskim šumama, cvetnim livadama i zelenim pašnjacima. Iznad jezera dominira pseudo vulkanska kupa Tlva Njagra.Svake godine u vode jezera se ubacuje po nekoliko tona riblje mlađi, sa ciljem da se obogati i poveća riblji fond. Sa čistom i prozirno bistrom planinskom vodom, Borsko jezero je omiljeno mesto sportskih ribolovaca istočne Srbije i šireg regiona. U blizini se nalaze brojni turistički lokaliteti, kao što su Brestovačka Banja sa izvorima mineralne vode, Zlotska pećina, kanjon Zlotske reke, planine Stol  i Crni Vrh. Smeštaj je moguć u dečijem odmaralištu „Savača“ i kampu “Borsko jezero”, kao i u Brestovačkoj Banji i Boru.

BELOCRKVANSKA JEZERA

Nedaleko od Bele Crkve, u jugoistočnom delu Vojvodine, u Banatu, smešteno je 7 veštačkih jezera (Glavno, Vračevgajsko, Šaransko, Šljunkara…). Nastala su vađenjem šljunka sa dna Panonskog mora. Šljunkovita obala i peščane obale vodama jezera daju prelepu prozirnu boju. Jezera sa okolinom su veoma pogodna za rekreaciju i izlete. Izuzetno su bogata ribom (amur, smuć, šaran, som…), te su za ljubitelje sportskog ribolova pravi izazov. Najpoznatije je Glavno ili Gradsko jezero, koje raspolaže vaterpolo igralištem, skakaonicama, tuševima, kao i autokampom. Plaža je delom betonirana, dok je na ostalim jezerima potpuno prirodna. Na ovom jezeru organizuju se i letnje škole plivanja, ronjenja i jedrenja. Posebna vrednost je čista i bistra voda koja se retko gde sreće. Pored jezera, kupanje je moguće i na rekama Neri i Karašu, dok tokovi Dunava  i kanala Dunav – Tisa – Dunav upotpunjuju doživljaj u ovom jedinstvenom prirodnom ambijentu.

ĐERDAPSKO JEZERO

Đerdapsko jezero ili Jezero Đerdap (rum. Lacului de acumulare Porţile de Fier) je veštačko akumulaciono jezero na Dunavu u istočnoj Srbiji na granici sa Rumunijom. Nastalo je 1972. kada su Jugoslavija i Rumunija izgradile hidrocentralu „Đerdap I“. Jezero leži u Đerdapskoj klisuri. Na obali jezera se nalazi Nacionalni park Đerdap. Jezero je dugačko preko 100 kilometara, a na najširem mestu široko je 8 kilometara. Najveća dubina dostiže 100 metara. Površina jezera je 253 km², od čega je 163 km² na srpskoj a 90 km² na rumunskoj strani. Po veličini je četvrto na Balkanu i najveće u Srbiji.

JEZERO ĆELIJE

Reka Rasina je na granici Zlatarske klisure i Rasinske kotline, 1972. godine, pregrađena branom visine 55 metara čime je započeto formiranje akumulacije “Ćelije”. Punjenje akumulacije je okončano 1979. godine. Tokom punjenja akumulacije, utvrđeno je da je voda visokog kvaliteta, pa je razmotrena mogućnost vodosnabdevanja Kruševca. Akumulacija „Ćelije“ je od 1977. godine proglašena izvorištem prvog ranga za međuregionalno i regionalno vodosnabdevanjePovršina akumulacije iznosi 3,5 km² – 5 km² [3], dok površina sliva iznosi 598 km². Srednji godišnji proticaj Rasine na mestu brane je 6,13 m³ u sekundi. U jezerskom basenu akumulirano je 51,5 miliona m³ vode koja se koristi za navodnjavanje zemljišta i vodosnabdevanje Kruševca. Prosečna dubina je oko 12 metara, dok je maksimalna dubina jezera 45 metara. Providnost za vreme leta iznosi do 4 metra.Amplitude vodostaja jezera Ćelije zavise od količine padavina i obima vode koje se koristi. Najviši vodostaji su krajem proleća, a najniži krajem leta i početkom jeseni. Pojedinih godina niskim vodostajima se odlikuju i zimski meseci jer se proticanje vode u jezero svede na minimum. Tokom letnjih dana temperatura površinskog sloja vode iznosi 25 do 27°C, te je ona pogodna za kupanje i sportove na vodi.

LUDAŠKO JEZERO

Ludaš, površine 387 ha i dužina 4 km, drugo je najveće jezero Severne Bačke, nalazi se na dodiru dve prirodno-geografske celine: Subotičko-horgoške peščare i Srednje bačke lesne zaravni, na 12 km istočno od Subotice. Jezersko okno nastalo je pre oko milion godina, tako što ga je izdubio vetar, a sprečio je i dalje oticanje vode, zaustavljajući je među peščanim dinama.Od iskona, raznovrsnost životnog prostora jezera i njegove okoline pružala je dom izuzetno bogatom biljnom i životinjskom svetu. Negdašnju lepotu obalskog rastinja čuva ušće Kireša, gde šaševi obrubljuju jezero, u proleće blistavo žuta perunika, a leti šarene vrbičice i konopljuše. Ovde cveta zaštićeni veliki kaćunak, dok je najveća vrednost priobalnih slatina nenametljivi zeleni morski trozubac, upisan u Crvenu knjigu flore Srbije. Vlažne poplavljene livade i samo jezero na proleće su mesto razmnožavanja brojnih vodozemaca, kao što su: mali i veliki mrmoljak, barska žaba, obična češljarka, zelene žabe i zaštićena barska kornjača. Najpoznatija riba Ludaškog jezera bila je zlatni karaš, koga je danas skoro potpuno potisnuo sa istoka donesen bliski rođak srebrni karaš, najpopularniji plen među sportskim ribolovcima. Ovde živi 20 vrsta riba od kojih i zaštićeni čikov. Najpoznatiji predstavnici ptičjeg sveta Ludaša su ptice močvarice, zbog čijeg prisustva se od 1989. tretira se kao IBA područje od međunarodnog značaja za ptice, površine 539 ha. Spada u objedinjeno područje pod nazivom „Subotička jezera i pustare“ sa listom od 11 vrsta koje zadovoljavaju međunarodne kriterijume. Meću njima se izdvajuju: riđa i žuta čaplja, bukavac, barski petlovan, mali barski petlić, vodomar, modrovoljka, bela i brkata senica, ševarski cvrčić, koji se gnezdi samo ovde u našoj zemlji u tršćacima jezera i druge. Najpoznatiji sisari su zec, srna, divlja svinja i vidra. Ludaško jezero je 1994. proglašeno Specijalnim rezervatom prirode, sa površinom od 846,33 hektara.

PALIĆKO JEZERO

Palićko jezero se nalazi 8 km od Subotice, pored mesta Palić, i značajan je turistički centar Vojvodine. Jezero zahvata površinu od 4,6 km². Prosečna dubina jezera je 1,9 m, najveća je 3,5 m, a turistički sektor zahvata 3,8 km² sa tri posebne plaže. Jezero je inače, podeljeno na četiri sektora i bogato je ribom. U toku turističke sezone, temperatura vode se kreće između 18 i 25°C i prosečno ima oko 2100 sunčanih sati godišnje. Još se krajem 18. veka znalo da jezerska voda i mulj imaju lekovita svojstva. Prema ideji lekara iz Subotice, 1845. je najpre izgrađena gostionica „Donja trščara“, što je bio temelj kasnije izgradnje Kupališta i Banje. Svoj procvat Palić doživljava nakon otvaranja pruge Budimpešta – Zemun 1883. i tramvajske linije do Subotice 1897. Jezero je atraktivno pre svega kupačima, ali sam centar nudi i druge vidove zabave, sportske aktivnosti i obilazak rezervata prirode, posmatranje ptica, pešačke ture i foto-safari. Obala je veoma privlačna zbog svojih peščanih sprudova, staza za bicikliste, kao i poligona za učenje vožnje. Jezero je bogato ribom i ovo daje priliku zaljubljenicima u pecanje za aktivan odmor. Centar pruža i mogućnosti za lečenje i oporavak. Jezersko blato je bogato važnim mineralima sa lekovitim osobinama. Obala jezera je duga oko 17 km i celom svojom dužinom je uređena.

SREBRNO JEZERO


Srebrno jezero je jedno od najpoznatijih turističkih izletišta u Srbiji. Ima peščane plaže, hotel i kamp pored jezera. Jezero je zapravo rečni rukavac Dunava na 2 km od Velikog Gradišta. Zahvaljujući blizini Beograda (129 km) i ostalih gradova širom Srbije postalo je veoma popularno za turiste i ribolovce. Dugačko je 14 km, prosečne širine oko 300 m, dubine i do 3 m. Bogato je svim vrstama slatkovodne ribe: som, smuđ, šaran, amur, tolstolobik… Uslovi za sportove na vodi su odlični. U popodnevnim satima, kada sunce pođe na počinak iza Karpata, milioni iskrica čine da ima srebrni odsjaj, pa je po tome dobilo ime Srebrno. Zahvaljujući snažnim pumpama, u jezeru je nivo vode stalno niži od Dunava i obezbeđuje dotok sveže vode. Na svom podzemnom putu voda se filtrira kroz brojne peščane dine, što omogućuje da voda bude besprekorno čista i bistra. Hladovina bagremove šume i dobra klima, čine da boravak na jezeru ostane za pamćenje.

VLASINSKO JEZERO

Vlasinsko jezero je veštačko akumulaciono jezero koje se nalazi na jugoistoku Srbije, na Vlasinskoj visoravni, na 1213 m nadmorske visine. Okruženo je planinama Gramada, Vardenik i Čemernik. Izgradnja brane 50-ih godina 20. veka je na položaju nekadašnjeg Vlasinskog blata stvorila jezero, sa površinom od 16 km² i dubinom do 35 m.  Vlasinsko jezero je bogato grgečom, klenom, somovima, šaranima, belim amurima i pastrmkom.

Trenutni video

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponzori

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.