• Mai : 25 : 2020 - Stranica za učenike
  • Dez : 2 : 2018 - Nastava maternjeg jezika


HRVATSKA

Hrvatska je europska država zemljopisno smještena na prijelazu između Srednje u  Jugoistočnu Europu. Hrvatska graniči na sjeveru sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom, na jugu i istoku s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. S Italijom ima morsku granicu. Glavni grad naše zemlje je Zagreb. Neovisnost je stekla 25. lipnja 1991. godine kada je Sabor donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske kojim se Hrvatska uspostavlja kao neovisna država. Hrvatska ima oko 4,4 milijuna stanovnika. Hrvatska ima 56 542 četvorna kilomatara i po veličini je 123. država svijeta. Hrvatska se po broju stanovnika nalazi se na 117. mjestu u svijetu.    Broj stanovnika na 1 kilometar četvorni je 79 stanovnika. Himna Hrvatske zove se Lijepa naša.

Lijepa naša

Autor – Anton Mihanović

Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!

Teci Dravo, Savo teci,
Nit’ ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.

Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!

Sada krećemo sa upoznavanjem svoje domovine. Krenimo prvo od njenih najvećih gradova. Želite li ih upoznati otvorite link ispod (Gradovi u Hrvatskoj) i uživajte u ljepotama hrvatskih gradova. Možda sa roditeljima jednom obiđeš većinu ovih divnih gradova.

GRADOVI U HRVATSKOJ

Hrvatska je zemlja je prekrasnih rijeka i jezera a Plitvička jezera biser su svjetskih prirodnih ljepota. Želite li ih upoznati otvorite link ispod (Rijeke i jezera u Hrvatskoj).  Svakako, prilika je da ponešto o njima naučite.

RIJEKE i JEZERA U HRVATSKOJ

Hrvatska je i zemlja prekrasnih otoka, zasigurno najljepših u Evropi. Želiš li vidjeti fotografije ovih otoka i saznati nešto o njima a poslije ih sa roditeljima i posjetiti za vrijeme ljetnjeg odmora otvori link.

HRVATSKI OTOCI

Nacionalni park je prostor iznimnih prirodnih i kulturnih vrijednosti koji ima ekološku, znanstvenu, kulturnu, obrazovnu i rekreativnu funkciju. Nacionalni park je područje o kojem skrb vodi država. To znači da država putem zakona štiti sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze u granicama parka. Dakle, nacionalni park je zaštićeno područje namjenjeno čuvanju i zaštiti prirodnog i kulturno-povjesnog nasljeđa. Zadatak nacionalnog parka je da štiti i čuva prirodu, osigura njen nesmetan razvoj u cilju očuvanja biljnog i životinjskog svijeta. Koliko je lijepa tvoja domovina vidjet ćeš kada upoznaš njene nacionalne parkove. Stoga, klikni na link Nacionalni parkovi u Hrvatskoj i uživaj u njenim ljepotama, ali i saznaj više o svojoj zemlji.

NACIONALNI PARKOVI U HRVATSKOJ

pesmica

Trenutni video

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponzori

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.