• Mai : 25 : 2020 - Stranica za učenike
  • Dez : 2 : 2018 - Nastava maternjeg jezika

SARAJEVO

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Sarajevskog kantona. Prema popisu iz 1991. grad je imao 416.497, a prema procjeni iz 2008. 304.614 stanovnika, dok područje metropole grada Sarajeva ima 421.289 stanovnika, uključujući sve općine Sarajevskog kantona. Kroz grad protiče rijeka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište rijeke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih mjeseci omiljena izletišta Sarajlija i turista iz cijeloga svijeta.Sarajevo je relativno mali grad u usporedbi s velikim, svjetskim metropolama, ali je njegovo ime kroz bogat duhovni, historijski i prirodni izgled, poznatije od imena nekih većih svjetskih gradova. 1914. godine u Sarajevu su ubijeni austrougarski prijestolonasljednik Franz Ferdinand i njegova supruga Sophie, čime je otpočeo Prvi svjetski rat. Sedamdeset godina kasnije, 1984. godine u gradu se održavaju 14. Zimske olimpijske igre. Tokom ranih 1990-ih godina ime grada je često bilo na naslovnicama dnevnih novina u cijelome svijetu, jer se tu vodio jedan od najkrvavijih ratova u novijoj evropskoj historiji. Danas, u vremenu posljeratne izgradnje, Sarajevo je najbrže rastući grad u Bosni i Hercegovini. Turistički vodić Lonely Planet svrstao je 2006. godine Sarajevo na 43 mjesto najljepših gradova svijeta, a 2009. je Sarajevo jedno od deset gradova koje je vrijedno posjetiti. Naravno, nemoguće je posjetiti Sarajevo a ne posjetiti Baščaršiju.

BANJA LUKA

Banja Luka  je grad u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, smješten na rijeci Vrbas. Po veličini je drugi grad u cijeloj BiH, a mnogi ga smatraju jednim od njenih najljepših gradova. Upravno je središte Republike Srpske, te privredni i kulturni centar ovog dijela Bosanske Krajine. Banja Luka je podignuta sa obje strane rijeke Vrbasa, na mjestu gdje ova rijeka iz svojih klisura, tjesnaca i klanaca gubi osobine gorske rijeke i ulazi u niziju kroz koju pravi svoj put ka ušću u Savu. Vrbas teče sredinom grada i na gradskom području prima pritoke: Suturliju, Crkvenu i Vrbanju. Središnji dio grada leži na nadmorskoj visini od 163 m, okružen tercijarnim brežuljcima. Okolina Banje Luke bogata je raznovrsnom šumskom divljači, a rijeke ribom, što je doprinijelo razvoju lova i ribolova. Prostrano područje grada nije u srazmjeri sa brojem stanovnika koji ga naseljavaju. Prateći tok Vrbasa grad se razvijao nizvodno, a stambena naselja koja su se gradila poslije Drugog svjetskog rata i zemljotresa 1969. razvijala su se u širinu prema brdima koja okružuju Banju Luku, ispod kojih su nikle moderne višespratnice.

BRČKO

Brčko je grad u sjeverno-istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, na rijeci Savi. Na osnovu geografskog položaja, privrednih i drugih kapaciteta, Brčko predstavlja privredni i kulturni centar Bosanske Posavine. Brčko je istovremeno i centar Distrikta Brčko zasebne administrativno-upravne jedinice u Bosni i Hercegovini koja ne pripada niti entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine, niti entitetu Republici Srpskoj. Brčkom upravljaju samo mjesne i državne vlasti, uz pomoć međunarodne zajednice u obliku supervizora. Grad Brčko je smešten u Posavini, na desnoj obali rijeke Save, odnosno na ušću njene desne pritoke Brke. Istočno od grada prostire se plodna Semberija, a zapadno je Posavina, dok se petnaestak kilometara južno od grada dižu obronci planine Majevice. Grad je važan tranzitni centar i kroz njega prolazi najvažnija putna komunikacija koja povezuje zapadni s istočnim dijelom Republike Srpske te južni sa sjevernim dijelom Federacije BiH. Pored veoma značajnih kopnenih komunikacija, Brčko ima i savremeno opremljenu luku na reci Savi, koja se uklapa u jedinstveni plovni put od Crnog do Severnog i Baltičkog mora. Brčko, grad sa oko 50.000 stanovnika, ima značajne industrijske kapacitete. U poslednjem ratu grad je dosta stradao, naročito njegovo uže jezgro koje čini jedinstvenu arhitektonsku celinu, građenu u mavarsko-vizantijskom stilu.

BIHAĆ

Bihać je grad i središte istoimene općine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, te glavni grad Unsko-sanskog kantona. Površina općine je oko 900 km². Do 1995. godine površina općine iznosila je 689 km², da bi, po zaključenju Daytonskog sporazuma, dio prijeratne općine Drvar bio pripojen općini Bihać. Prema popisu iz 1991. godine, općina je brojala 70.732 stanovnika, a prema procjenama, broj stanovnika na dan 30.6. 2007. godine iznosio je 61.035. Sam grad ima 39.195 stanovnika. Reljef bihaćke općine najvećim dijelom čine polja, brežuljci i srednjeplaninska zemljišta. Veći dio bihaćke općine bogat je izvorima, potocima i rijekama. Područje Bihaća ima umjeren planinski tip klime, ali raznovrstan zbog utjecaja zračnih masa iz susjednih i daljih oblasti. Ljeta su topla i suha, zime hladne, s mnogo padavina. Ukupna dužina vodotoka rijeke Une na općinskom prostoru iznosi 80 km. Tokom kalendarske godine oko 80 dana ima temperaturu nižu od nule. Mrazevi se javljaju od oktobra do aprila, a snijeg od novembra do aprila. Magla je karakteristična za Bihaćko polje, posebno Gorjevac i Dubovsko.

BIJELJINA

Bijeljina je grаd i opštinа u severoistočnoj Bosni i Hercegovini. To je drugi grаd po veličini u Republici Srpskoj, nаkon Bаnjаluke i peti grаd po veličini u Bosni i Hercegovini, i smještena je nа ravnici bogаte Semberije. Bijeljinа je nezvаnični centаr istočnog dijela Republike Srpske, sа oko 150,000 stаnovnikа. Nаlаzi nа 6 km (4 km) od grаnice sa Srbijom i 40 km (25 km), sa Hrvаtskom. Opština Bijeljina s juga i zapada graniči sa opštinama Brčko, Lopare, Ugljevik, Zvornik, na sjeveru sa rijekom Savom te Drinom na istoku. Kаo plodаn rаvničаrski grаd čini jedаn od centаrа proizvodnje i trgovine hrаne. Bijeljina je prepoznatljiva po velikom centrаlnom trgu, čiju ljepotu upotpunjava ambijent malog gradskog parka.

DOBOJ

Doboj je grad u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Leži u aluvijalnoj ravnici na 146 m nadmorske visine, na lijevoj obali rijeke Bosne između ušća rijeka Usore i Spreče u Bosnu. Prije rata, do 1992. godine bio je sjedište općine koja je obuhvatala područje od 691km2. Taj prostor sada pripada općinama Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug i Usora. Prva od ovih općina se nalazi u Republici Srpskoj dok se ostale tri nalaze u Federaciji BiH. Prema podacima iz 1991. godine u općini je živjelo 102.549 stanovnika, od čega u samom gradu 27.498 stanovnika. Doboj ima izuzetno povoljan geografski položaj. Kada se govori o geografskoj povoljnosti ovog prostora tu se prije svega misli na komunikacijski značaj. Naime, duž prostranih riječnih tokova Bosne, Usore i Spreče razvio se, kako drumski tako i željeznički saobraćaj, dobijajući svoj puni smisao na mikroplanu, tj. ostvarujući povezanost dvaju makroregija (srednjevropska i mediteranska), a time i osnove za nastajanje i razvoj ostalih grana privrede. Prema tome, slobodno se može reći, da je prostor općine Doboj komunikacijska spona Panonskog i Jadranskog basena, s jedne strane, te Zapadne Evrope i Centralnog Balkana, s druge strane, i kao takav ima strateški značaj, kako za mikroregiju tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

MOSTAR

Mostar je grad u Bosni i Hercegovini, kulturno i privredno središte Hercegovine te upravno sjedište Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Ime je dobio po čuvarima mostova (mostarima), na obalama rijeke Neretve. Grad je poznat po čuvenom Starom mostu, izgrađenom u 16. vijeku. Stari most je prvi kulturni spomenik u Bosni i Hercegovini koji se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićenih spomenika kulture svijeta.Grad je najveći urbani centar u Hercegovini i peti grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Prema popisu iz 1991. godine imao je 75.865 stanovnika. Danas je broj stanovnika u samom gradu nešto manji i iznosi 64.301. Mostar se nalazi na jugu Bosne i Hercegovine, tačnije rečeno nalazi se u centru Hercegovine. Gradsko područje(Mostar i njegova okolina) se geografski može opisati kao čvorište sjeverne, zapadne i istočne Hercegovine. Kroz centar grada se proteže kanjon rijeke Neretve pa je Mostar poznat i pod nadimkom “grad na rijeci Neretvi”. Najpoznatija brda okolo mostarske kotline su Hum, Stolac, Fortica, Žovnica i Brkanovo brdo.Dvije najpoznatije planine koje se nalaze u blizini Mostara su Velež i Prenj.

PRIJEDOR

Prijedor je grad i središte općine u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na obali rijeke Sane, te brežuljcima kojima se planina Kozara spušta u Prijedorsko polje. Područje općine zauzima 834 km2, a sam grad se nalazi na nadmorskoj visini od 135m. Općina Prijedor je po veličini i po broju stanovnika druga u Republici Srpskoj i šesta  opština u Bosni i Hercegovini. Prijedorska opština geografski je smještena u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine (u entitetu Republika Srpska), na obalama rijeka Sane i Gomjenice, te na brežuljucima kojima se planina Kozara spušta u prijedorsko polje.

TUZLA

Tuzla se nalazi  u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine,  na  obroncima planine Majevice, na prosječnoj nadmorskoj visini od 239 metara.  Planinski vijenac Majevice na sjeveroistoku (943m), Ozrena na jugozapadu, te Konjuha i Javornika, s rijekama Jalom i Sprečom, čine zaokruženu ekološku sredinu. Tuzla je, geografskim položajem, blago brdsko-planinsko područje s karakterističnim prirodnim, geomorfološkim i hidrografskim bogatstvima, florom, faunom i pejsažima rijetke očuvane ljepote. Povoljan geografski položaj omogućava Tuzli dobru povezanost s ostalim regionima u Bosni i Hercegovini, kao i sa susjednim državama, Hrvatskom i Srbijom i Crnom Gorom, te gotovo podjednako s regionima jugoistočne, centralne i zapadne Evrope. Tuzla je prema sjeveru povezana prometnicom prema Županji (Hrvatska), gdje se priključuje na auto-put Zagreb – Beograd, te dalje prema većini evropskih putnih pravaca; prema Jadranu putem Sarajevo – Mostar – Jadranska magistrala, kao i željeznicom prema luci Ploče (Doboj-Zenica-Sarajevo-Mostar); prema istoku i zapadu postoje solidne cestovne komunikacije.

ZENICA

Zenica je grad u Zeničko-dobojskom kantonu, u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Ekonomsko je središte geografske regije Srednje Bosne i pored Travnika i Jajca najvažniji grad tog dijela države.Nekada je dominantno obilježje Zenice i njena sudbina bila bazna industrija.Zenica ima jedinstveno privlačno, čudesno lijepo ime.Ono se prvi put spominje 20. ožujka 1436. godine u jednom dokumentu Dubrovačke Republike, a neodoljivo podsjeća na ime epicentra oka, podstičući i na pomisao da taj naziv nije bezrazložno nastao, već da je njime, od postojanja, izraženo neko fokusno značenje ove sredine. Općina Zenica zauzima površinu od 557, 5 četvornih kilometara. Nadmorska visina gradskog područja Zenice je 312 metara, dok se u planinskim dijelovima općine kreće do 1 304 metra, koliko je na Tvrtkovcu, gdje je najviši vrh u općini. U Zenici postoje 83 naselja.Prema podatcima popisa 1 991. godine u gradu je živjelo 145 577 stanovnika. Zenica je okružena planinama, brežuljcima i kanjonima.Na istočnoj strani su Kolpačke stijene i Smetovi, na zapadnoj Zmajevac, Golubak, Volovska glava i Vučijak, na sjevernoj Lisac, Vepar, Vrandučki kanjon i Vrandučka sutjeska (dužina 35 kilometara – relativna visina do 700 metra), a na južnoj – Krčke stijene, Janjićki vrh, Zvečaj i Lašvanska sutjeska dužine od 15 kilometara.

BOSANSKOHERCEGOVAČKI GRADOVI U SLICI

 

BUGOJNO

BRČKO

BANOVIĆI

BOSANSKA GRADIŠKA

BOSANSKI BROD

BANJA LUKA

BREZA

BIJELJINA

BIHAĆ

ČAPLJINA

DOBOJ

DONJI VAKUF

DRVAR

DERVENTA

FOČA

GRADAČAC

 

GORAŽDE

JAJCE

KISELJAK

LIVNO

LUKAVAC

MODRIČA

MOSTAR

MAGLAJ

NEUM

PRIJEDOR

SANSKI MOST

SARAJEVO

SREBRENICA

ŠIROKI BRIJEG

TEŠANJ

TRAVNIK

TUZLA

TREBINJE

VIŠEGRAD

VAREŠ

VISOKO

ZENICA

ZVORNIK

Trenutni video

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponzori

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.