• Mai : 25 : 2020 - Stranica za učenike
  • Dez : 2 : 2018 - Nastava maternjeg jezika

ABECEDA SRPSKOG JEZIKA

 

Reč abeceda dolazi od imena četiri prva slova latinskog alfabeta: a, be, ce i de. Sinonim alfabet, kojim se koristi nemački jezik, ima poreklo u imenima slova alfa (α) i beta (β) koja su dva prva slova grčkog alfabeta. Kada govorimo čuje se glas. Kada pišemo glas postaje slovo. U srpskom jeziku, za razliku od nemačkog koji ima 26, ima 30 slova a tako poredana slova od A do Ž nazivamo abecedom.

SLOVA ABECEDE


Slova su kao muzika i kako pesma o abecedi kaže svako je slovo nešto novo. Da bi najbolje naučili abecedu velika pomoć bit će vam dečji hor Bajka koji peva o svakom slovu a na monitoru ćete i videti kako se slovo i piše. Pustite li sebi nekoliko puta ovaj prekrasni spot ne sumnjamo da ćete brzo naučiti celu abecedu napamet. Ako ste je naučili napamet možete nam se i pohvaliti na e-mail adrese naše stranice   j.letic@tsn.at     m.geljic@tsn.at

 

SLOVO C

_________________________

Nemački jezik “krivac” je što se često pogrešno piše slovo C, pa se tako događa da ga učenici pišu po logici nemačkog jezika i onda nam se dogodi da sunce postane sunze, otac postane otaz, dok nesretni zec postane zez. Velika je šteta pisati tako lepe i važne reči pogrešno, reči kao što su – curica, srce, sestrica, veverica i prijateljica. Želiš li vežbati pravilno pisanje slova C klikni svojim mišem na sledeći, crvenim ispisanim link OD SLOVA DO SLOVA – C. i otvoriće ti se u word-u nastavni list kojeg možeš uraditi a ako se , uz to, još i želiš pohvaliti svojim znanjem rezultat svoga rada možeš poslati na naše e-maile.

 

SLOVO Z

_________________________

Isto tako, slovo Z žrtva je pogršnog pisanja, jer ga učenici pišu kao S, pa tako imamo umesto zmija - smija a umjesto zima učenici pišu sima. Želiš li vežbati pravilno pisanje slova Z klikni svojim mišem na sledeći, crvenim ispisanim link OD SLOVA DO SLOVA – Z i otvoriće ti se u word-u nastavni list kojeg možeš uraditi a ako se , uz to, još i želiš pohvaliti svojim znanjem rezultat svoga rada možeš poslati na naše e-maile.

 

SLOVO Č

_________________________

Pogrešno pisanje slova Č, koje se često menja sa slovom Ć nije samo karakteristika učenika nastave maternjeg jezika već i učenika koji pohađaju nastavu u matičnoj zemlji. Želiš li se susreti sa mnogo pojmova koji u sebi sadrže slovo Č otvori link ispisan crvenim slovima OD SLOVA DO SLOVA – Č i vežbaj pisanje ovog slova na nizu primera kako ga više ne bi menjao sa slovom Ć. Uradiš li sve memoriši ga a potom pošalji na e-maile naše stranice -  j.letic@tsn.at     m.geljic@tsn.at

SLOVO Ć

_________________________

Pisanje slova Ć možete vežbati tako da kliknete mišom na link ispisan crvenim slovima OD SLOVA DO SLOVA -Ć i otvoriće ti se u word-u nastavni list kojeg možeš uraditi a sigurni smo da ćeš onda manje praviti greške u pisanju slova Č i Ć. Pošalji nam rezultat svoga rada a mi ćemo objaviti imena svih učenika koji su pravilno napisali pojmove u nastavnom listu, pa i onih učenika koji ne pohađaju nastavu maternjeg jezika u Tirolu.

 

SLOVA Dž i Đ

_________________________

Sličnu sudbinu kod pisanja slova Č i Ć imaju i slova DŽ i Đ. Klikni svojim mišem na sledeći, crvenim ispisanim link OD SLOVA DO SLOVA – Dž i Đ i otvoriće ti se u word-u nastavni list kojeg možeš uraditi i pokazati da znaš razliku u pisanju ova dva slova. Želiš li nam i ovaj radni list poslati možeš to učiniti.

 

SLOVA Ž i Š

_________________________

Otvori mišom crvenim ispisanim link OD SLOVA DO SLOVA – Ž i Š i otvoriće ti se u word-u nastavni list kojeg možeš uraditi i pokazati da znaš razliku u pisanju ova dva slova. Želiš li nam pokazati na ne pišeš šena i šaba, grežka i kiža, već da pravilno pišeš ova dva slova ovaj radni list možeš poslati na naše e-maile.

 

SLOVA Lj i Nj

_________________________

Otvori mišom crvenim ispisanim link OD SLOVA DO SLOVA – Nj i Lj i otvoriće ti se u word-u nastavni list kojeg možeš uraditi i pokazati da znaš koristiti ova dva slova kojih nema u nemačkom jeziku.

 

AZBUKA SRPSKOG JEZIKA

 Da se upoznate pojedinačno sa svim slovima ćirilice pomoći će vam i ovaj AZBUČNI VOZ.

 

GLASOVI – PROVERA ZNANJA

Proverimo znanje o glasovima, o samoglasnicima i suglasnicima za učenike nižeg i višeg uzrasta. Otvorite link ispisan crvenim slovima s obzirom da li idete u niži uzrast, Volksschule, ili viši uzrast, Neue Mittelschule, a onda na naše e-mail adrese  pošaljite urađen nastavni list. j.letic@tsn.at ili m.geljic@tsn.at

GLASOVI – PROVERA ZNANJA – NIŽI UZRAST

GLASOVI – PROVERA ZNANJA – VIŠI UZRAST

Trenutni video

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponzori

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.