• Mai : 25 : 2020 - Stranica za učenike
  • Dez : 2 : 2018 - Nastava maternjeg jezika

Nastava maternjeg jezika u Tirolu održava se već dvadeset godina i kroz nju je prošao relatvino veliki broj učenika, ali procentualno to je, ipak, još uvijek nezadovoljavajući broj s obzirom koliko učenika ima u Tirolu. U početeku nastavu maternjeg jezika, od 1993.  pohađalo je tek dvadesetak učenika a već danas prelazi brojku od tri stotine učenike. Na sreću, postoji sve veći broj mlađih i obrazovanih roditelja koji shvataju važnost ove nastave i njen značaj kako za potpuno obrazvanje učenika tako i za značaj maternjeg  jezika u procesu učenja svih drugih jezika. Isto tako, na žalost, mnogi roditelji se prilično pocjenjivački odnose prema ovom vidu nastave a nerijetko se i ponose činjenicom da njihova djeca ne govore maternji jezik, već samo njemački, što bi trebalo biti nobl, jer njihov maternji jezik je manje bitan i mnogo manje važaniji od sporta, sviranja flaute ili kursa talijanskog jezika. Sve to upućuje na činjenicu da su roditelji presudan faktor za opstanak i organizaciju nastave maternjeg jezika a često u nedostatku informacija donose odluke koje najmanje idu u prilog vlastitoj djeci. Neka od pitanja vezana na nastavu maternjeg jezika i odgovore na njih možemo ponuditi i u ovom linku.

ORGANIZACIJA NASTAVE MATERNJEG JEZIKA?

Već dvije decenije nastava maternjeg jezika odvija se pod stručnim i organizacijskim pokroviteljstvom austrijskog Saveznog ministarstva, koje vodi brigu o upisima učenika, izrađuje okvirne godišnje planove i pruža svu logističku podršku, kako kroz nastavne materijale tako i kroz brošure u kojima stručno objašnjava značaj i važnost jezika.

FINANCIRANJE  NASTAVE?

Nastavu maternjeg jezika, isto tako, financira Savezno ministarstvo i ona je za sve učenike besplatna. Učenicima je, uz to, omogućeno da mogu naručiti besplatno i određen broj udžbenika za nastavu o čemu će u drugim temama biti govora.

KAKAV JE STATUS NASTAVE MATERNJEG JEZIKA?

Iako je nastava maternjeg jezika bazirana na dobrovoljnoj osnovi, odnosno svim roditeljima je data mogućnost da mogu iskoristiti ovaj vid nastave za svoju djecu, svim učenicima koji je pohađaju na polugodištu i na kraju školske godine unosi se u  svedočanstva-svjedodžbe koje dobijaju u redovnoj nastavi, s tim da se onim učenicima koji idu u Volksschule unosi da su prisustvovali nastavi a svim učenicima koji idu u više razrede (MS, HS, AHS, PTS ili gimnaziju) unosi se ocjena, koja je ravnopravna  sa svim drugim ocjenama iz redovne nastave, te ulazi učeniku u prosjek za konačnu osjenu. Naravno, ukoliko roditelji izaberu takvu mogućnost u upisnom listu, odnosno ako zaokruže opciju Freigegenstand, ili opciju da učenik pohađa nastavu bez ocjene – unverbindliche Übung, kakva je primjerena svim učenicima Volksschule.

GDJE SE ODRŽAVA NASTAVA I KOLIKO TRAJE?

Nastava maternjeg jezika održava se u onim školama u kojima ima najviše prijavljenih učenika a učenici iz drugih škola, gdje se nastava ne održava, mogu pohađati u onoj čkoli koja im je najbliža mjestu stanovanja. Učenici mogu pohađati nastavu 2-4 sata u toku sedmice a praksa je da su to obično dva školska sata. U većini škola nastava se održava popodne, od 14,00 do 17,30, dok se u nekim školama, gdje su se stekle takve mogućnosti, održava u sklopu redovne nastave, odnosno u prijepodnevnom terminu.

KOJI SE JEZIK UČI NA NASTAVI?

Principijelan stav Saveznog ministarstva je da nastavu BKS (bosnisch-kroatisch-serbisch) pohađaju zajedno svi učenici koji govore jednim od ovih jezika, kako zbog sličnosti među jezicima tako i zbog što bolje integracije, saživota u razumijevanju i toleranciji.  Upisom na nastavu roditelji navode jezik a nastavnici su dužni sve radne listove i materijale dati učenicima na onom jeziku koji je naveden u upisnom listu. Time se striktno poštuje svačiji jezik, književni izgovor i pismo i otklanja mogućnost bilo kakve jezičke diskriminacije.

Categories: Allgemein

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Trenutni video

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponzori

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.