• Mai : 25 : 2020 - Stranica za učenike
  • Dez : 2 : 2018 - Nastava maternjeg jezika

Najnoviji upisi

COVID 19 Nastava maternjeg jezika BKS – COVID 19 Muttersprachlicher Unterricht BKS Nastava maternjeg jezika neće se u većini škola održavati po rasporedu koji je   Read More ...

Nastava maternjeg jezika u Tirolu održava se već dvadeset godina i kroz nju je prošao relatvino veliki broj učenika, ali procentualno to je, ipak, još uvijek nezadovoljavajući broj   Read More ...

nastava

projekti

COVID 19 Nastava maternjeg jezika BKS – COVID 19 Muttersprachlicher Unterricht BKS Nastava maternjeg jezika neće se u većini škola održavati po rasporedu koji je bio prije COVID-a 19 a posebno u popodnevnim satima/časovima, pa je jedini način za većinu učenika moguć samo “distance learning”, odnosno učenje na daljinu. U tu svrhu smo na našoj web-stranici http://maternjijezik-tirol.net/cms/ postavili linkove, odnosno radne listove koje učenici mogu uraditi i urađene poslati na   Read More ...

Nastava maternjeg jezika u Tirolu održava se već dvadeset godina i kroz nju je prošao relatvino veliki broj učenika, ali procentualno to je, ipak, još uvijek nezadovoljavajući broj s obzirom koliko učenika ima u Tirolu. U početeku nastavu maternjeg jezika, od 1993.  pohađalo je tek dvadesetak učenika a već danas prelazi brojku od tri stotine učenike. Na sreću, postoji sve veći broj mlađih i obrazovanih roditelja koji shvataju važnost ove nastave i njen značaj   Read More ...

Trenutni video

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Stranica za učenike

Posted on Mai - 25 - 2020

0 Comment

Nastava maternjeg jezika

Posted on Dez - 2 - 2018

0 Comment

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponzori

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.